نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بوم مدل کسب و کار ویژه استارتاپ ها

Business Model canvas for Startups

بوم مدل کسب و کار ویژه استارتاپ ها

بوم مدل کسب و کار ابزاری ساده و تصویری است که 9 بخش دارد. شما به کمک این ابزار کارآمد می توانید بخش های مختلف کسب و کار خود را در یک صفحه در مقابل خود ببینید، به راحتی به ان مراجعه کنید و اطلاعات مورد نیاز را سریع به دست بیاورید. بخش های بوم مدل کسب کار شامل بخش‌ های مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال های توزیع، ارتباط با مشتریان، جریان های درآمدی، فعالیت‌های اصلی، منابع اصلی، شرکای(تجاری) کلیدی و ساختار هزینه‌ها می باشد.

  • 9 درسنامه

بوم مدل کسب و کار ابزاری ساده و تصویری است که 9 بخش دارد. شما به کمک این ابزار کارآمد می توانید بخش های مختلف کسب و کار خود را در یک صفحه در مقابل خود ببینید، به راحتی به ان مراجعه کنید و اطلاعات مورد نیاز را سریع به دست بیاورید. بخش های بوم مدل کسب کار شامل بخش‌ های مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال های توزیع، ارتباط با مشتریان، جریان های درآمدی، فعالیت‌های اصلی، منابع اصلی، شرکای(تجاری) کلیدی و ساختار هزینه‌ها می باشد.