نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

حل مسائل عمومی به وسیله نوآوری

Solving Public Problems Through Innovation

حل مسائل عمومی به وسیله نوآوری

امروزه ارائه خدمات عمومی توسط بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی به یکی از چالش های جوامع مختلف تبدیل شده است و راهکارهای فعلی و قدیمی دیگر جوابگوی این مسائل نیست و فعالان این حوزه باید در پی ارائه راهکارهای نوین برای حل این مسائل باشند. به این موضوع نوآوری عمومی گفته می شود. نوآوری عمومی به معنای کاربست نوآوری در حوزه های عمومی به جهت بهبود قابل توجه مدیریت عمومی یا خدمات عمومی است. دوره “حل مسائل عمومی به وسیله نوآوری” با تدریس “استاد محمد امین صمیمی” برگزار شده است در 11 قسمت و حدود 100 دقیقه و…

امروزه ارائه خدمات عمومی توسط بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی به یکی از چالش های جوامع مختلف تبدیل شده است و راهکارهای فعلی و قدیمی دیگر جوابگوی این مسائل نیست و فعالان این حوزه باید در پی ارائه راهکارهای نوین برای حل این مسائل باشند. به این موضوع نوآوری عمومی گفته می شود. نوآوری عمومی به معنای کاربست نوآوری در حوزه های عمومی به جهت بهبود قابل توجه مدیریت عمومی یا خدمات عمومی است.

دوره “حل مسائل عمومی به وسیله نوآوری” با تدریس “استاد محمد امین صمیمی” برگزار شده است در 11 قسمت و حدود 100 دقیقه و با سرفصل های زیر، قابل استفاده برای نوآوران اجتماعی و فرهنگی، کسب و کارهای اجتماعی و کارآفرینان اجتماعی می باشد:

  • اهمیت نوآوری اجتماعی
  • مراحل حل مسئله
  • کارآفرینی اجتماعی
  • استارتاپ اجتماعی
  • معرفی نمونه های نوآوری اجتماعی
  • اثربخشی اجتماعی
  • کسب و کار اجتماعی

منبع دوره: مدرسه فناوری فانوس