نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دوره آموزشی ایده پردازی

Ideation

دوره آموزشی ایده پردازی

یکی از مهارت های مهم و تعیین کننده در نوآوری اجتماعی و حل مسئله های جامعه، تقویت مهارت های ایده پردازی و تفکر خلاقانه و استفاده از تکنیک های فردی و تیمی آن ها است. در همین راستا دوره ایده پردازی با تدریس اقای دکتر رضا پاینده در 21 جلسه و مجموعا حدود 7 ساعت در سر فصل های زیر در اختیار شما قرار گرفته است. در این دوره علاوه بر تقویت مهارت ایده پردازی و تفکر خلاقانه، با مباحث تفکر مسئله محور و مسئله شناسی نیز آشنا خواهید شد. بخش اول:تفکر مسئله محور معرفی سرفصل های دوره، قلب نوآوری…

یکی از مهارت های مهم و تعیین کننده در نوآوری اجتماعی و حل مسئله های جامعه، تقویت مهارت های ایده پردازی و تفکر خلاقانه و استفاده از تکنیک های فردی و تیمی آن ها است. در همین راستا دوره ایده پردازی با تدریس اقای دکتر رضا پاینده در 21 جلسه و مجموعا حدود 7 ساعت در سر فصل های زیر در اختیار شما قرار گرفته است. در این دوره علاوه بر تقویت مهارت ایده پردازی و تفکر خلاقانه، با مباحث تفکر مسئله محور و مسئله شناسی نیز آشنا خواهید شد.

بخش اول:تفکر مسئله محور

 1. معرفی سرفصل های دوره، قلب نوآوری
 2. تفکر طراحی تا خودباوری
 3. از ترس تا شهامت
 4. بوم ایده پردازی

بخش دوم:مسئله شناسی عملیاتی

 1. مسئله شناسی
 2. مخاطب شناسی
 3. قلمرو شناسی

بخش سوم:کشف راه حل برای مسائل

 1. مقدمه
 2. روش پلکانی
 3. روش توانمندسازی
 4. روش اشاعه
 5. روش شبکه
 6. روش فرهنگ و آئین
 7. روش آموزش
 8. روش تشویق و تنبیه
 9. روش کارنامه
 10. روش کسب و کار

بخش چهارم:تدارکات اجرایی حل مسئله

 1. تحلیل شاخص موفقیت
 2. عوامل موثر
 3. تحلیل بودجه بندی
 4. تحلیل نیروی انسانی و زمان بندی