نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تفکر خلاقانه
1
دوره آموزشی ایده پردازی

دوره آموزشی ایده پردازی

Ideation

یکی از مهارت های مهم و تعیین کننده در نوآوری اجتماعی و حل مسئله های جامعه، تقویت مهارت های ایده پردازی و تفکر خلاقانه و استفاده از تکنیک های فردی و تیمی آن ها است. در همین راستا دوره ایده پردازی با تدریس اقای دکتر رضا پاینده در 21 جلسه و مجموعا حدود 7 ساعت در سر فصل های زیر در اختیار شما قرار گرفته است. در این دوره علاوه بر تقویت مهارت ایده پردازی و تفکر خلاقانه، با مباحث تفکر مسئله محور و...