نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

نوآوری اجتماعی
2
ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی

ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی

(SIA)Social Impact Assessment

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی روشی است برای شناسایی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ها، کسب و کارها و اقدامات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … . هدف از ارزیابی تاثیر اجتماعی یک اقدام، جلوگیری از تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست، سبک زندگی و فرهنگ مردم یا افزایش دادن تاثیرات مثبت و سازنده در بلند مدت است. کارگاه آموزشی “ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی” در  75 دقیقه توسط استاد...

حل مسائل عمومی به وسیله نوآوری

حل مسائل عمومی به وسیله نوآوری

Solving Public Problems Through Innovation

امروزه ارائه خدمات عمومی توسط بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی به یکی از چالش های جوامع مختلف تبدیل شده است و راهکارهای فعلی و قدیمی دیگر جوابگوی این مسائل نیست و فعالان این حوزه باید در پی ارائه راهکارهای نوین برای حل این مسائل باشند. به این موضوع نوآوری عمومی گفته می شود. نوآوری عمومی به معنای کاربست نوآوری در حوزه های عمومی به جهت بهبود قابل توجه مدیریت عمومی یا خدمات عمومی است. دوره...