نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

الف‌تا

Alefta

الف‌تا
ایران
ایران

“الف‌تا” یک رویداد بین المللی است که از اسفند 1401 کار خود را آغاز کرده تا بتواند ظرفیت‌های موجود در مدارس و معلمان را در راستای ایده‌های تحول‌آفرین آموزش و پرورش، شناسایی، تقویت و حمایت کند. از منظر “الف‌تا” مدرسه و محیط آموزشی به طورکلی باید به نحوی مدیریت شود که در آن خلاقیت و نوآوری موج بزند تا بستری برای بروز کنش‌های تحول آفرین ایجاد شود. نیاز است مطابق با شرایط جامعه، محتوا و روش آموزشی نوآورانه‌ای ارائه شود زیرا تربیت تمام ابعادی است و بر آینده ی جامعه ما موثر است. رویداد “بین المللی الف‌تا” میدانی برای حمایت…

  • 469 بازدید
  • 0 پسند
  • 0 نظر

“الف‌تا” یک رویداد بین المللی است که از اسفند 1401 کار خود را آغاز کرده تا بتواند ظرفیت‌های موجود در مدارس و معلمان را در راستای ایده‌های تحول‌آفرین آموزش و پرورش، شناسایی، تقویت و حمایت کند. از منظر “الف‌تا” مدرسه و محیط آموزشی به طورکلی باید به نحوی مدیریت شود که در آن خلاقیت و نوآوری موج بزند تا بستری برای بروز کنش‌های تحول آفرین ایجاد شود. نیاز است مطابق با شرایط جامعه، محتوا و روش آموزشی نوآورانه‌ای ارائه شود زیرا تربیت تمام ابعادی است و بر آینده ی جامعه ما موثر است.

رویداد “بین المللی الف‌تا” میدانی برای حمایت و به اشتراک‌گذاری ایده‌ها و تجارب تحول‌آفرین و مدرسه‌ای است که در سه بخش و در چهار محور آغاز به کار کرده است.

بخش‌ها:

  • ایده‌ها و تجارب تحول‌آفرین
  • الگوی کلان مدرسه تحولی
  • راهبرد و ساز و کار تحول در نطام آموزش و پرورش

محور‌ها:

  • رهبری و مدیریت تربیتی
  • کنشگران مدرسه
  • برنامه تربیت ( آموزشی و پرورشی)
  • محیط تربیت