نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بنیاد اتم

Atom

بنیاد اتم
ایران
ایران

آغاز بنیاد “اتم” (الگوها و تجربه‌های موفق) توسط جمعی از جوانان معتقد و امیدوار به ساختن آینده ایران اسلامی در سال 1397 شکل گرفت. در این زمان عقیده آنها این بود که باید مردم را نسبت به مسائل اجتماعی و موضوعات و عرصه‌های مختلف متوجه ساخت. بنابراین با رصد و کشف و شناسایی الگوها و تجربه های موفقی که در نقاط مختلف کشور و در موضوعات مختلف توانسته بودند در حل یک مسئله مفید باشند تیم اولیه “اتم” بوجود آمد. اتم شامل سه بخش “اندیشکده اتم”، “رآکتور” و “اتم مدیا” است. در “اندیشکده اتم”، مطالعات بنیادین و نظری درباره الگوهای…

  • 387 بازدید
  • 0 پسند
  • 0 نظر

آغاز بنیاد “اتم” (الگوها و تجربه‌های موفق) توسط جمعی از جوانان معتقد و امیدوار به ساختن آینده ایران اسلامی در سال 1397 شکل گرفت. در این زمان عقیده آنها این بود که باید مردم را نسبت به مسائل اجتماعی و موضوعات و عرصه‌های مختلف متوجه ساخت. بنابراین با رصد و کشف و شناسایی الگوها و تجربه های موفقی که در نقاط مختلف کشور و در موضوعات مختلف توانسته بودند در حل یک مسئله مفید باشند تیم اولیه “اتم” بوجود آمد. اتم شامل سه بخش “اندیشکده اتم”، “رآکتور” و “اتم مدیا” است.

در “اندیشکده اتم”، مطالعات بنیادین و نظری درباره الگوهای موفق مردمی، حکمرانی نوآوری، حکمرانی پلتفرم‌ها، نوآوری اجتماعی و تمایز آن با ایده و تجربه موفق، مردمی سازی حکمرانی و همچنین فعالیت‌های عینی مثل برگزاری نشست‌ها و رویدادهای نخبگانی، برگزاری درس‌گفتارهایی پیرامون نوآوری اجتماعی و پژوهش، طراحی و اجرای رویداد ملی نوآوری اجتماعی با همکاری مراکز نوآوری در دانشگاه و حوزه و دیگر بخشهای کشور صورت می‌گیرد.

“رآکتور” درواقع شتابدهنده الگوها و تجربه‌های موفق مردمی در عرصه‌های اجتماعی کشور است. این بخش برای ایفای نقش پرورش ایده‌های خلاقانه مردمی مسئله محور، خدماتی مانند مشاوره، آموزش، برقراری ارتباطات در سطوح مختلف، تسهیلات و فضای کار و … را فراهم می‌کند. رآکتور در سه سطح فعالیت می‌کند:

-سطح اول: رشد و توانمندسازی الگوهای موفق برای کنشگری و تاثیر بیشتر

-سطح دوم:مدلسازی و تکثیر الگوی موفق در جغرافیای متفاوت

-سطح سوم: توسعه یک مدل موفق در مقیاس استانی، ملی و منطقه‌ای با محوریت بنیاد اتم

در نهایت بخش “اتم مدیا” علاوه بر مدیریت تولید محتوای رسانه‌ای برای بنیاد اتم، نقش شتابدهی برای تولیدات رسانه‌ای که به نوآوری اجتماعی مربوط هستند را ایفا می‌کند.