نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بنیاد جوانان اروپا

European Youth Foundation

بنیاد جوانان اروپا
انگلستان
انگلستان

بنیاد جوانان اروپا (EYF) یک صندوق است که در سال ۱۹۷۲ توسط شورای اروپا تاسیس شد تا از این طریق حمایت های مالی و آموزشی از فعالیتهای جوانان در اروپا صورت بگیرد. تنها سازمانهای مردم نهاد تشکیل شده از جوانان در کشورهای عضو شورای اروپا و همچنین امضا کنندگان کنوانسیون فرهنگی اروپا (بلاروس، قزاقستان و مقر (پاپ میتوانند از این بنیاد استفاده کنند. این بنیاد یک قسمت از دپارتمان جوانان شورای اروپا است؛ دپارتمان جوانان اروپا در این شورا زیر نظر اداره مشارکتهای دموکراتیک اروپا است و این اداره زیر مجموعه اداره کل دموکراسی قرار دارد. رسالت نقشها و مسئولیتهای…

  • 58 بازدید
  • 0 پسند
  • 0 نظر

بنیاد جوانان اروپا (EYF) یک صندوق است که در سال ۱۹۷۲ توسط شورای اروپا تاسیس شد تا از این طریق حمایت های مالی و آموزشی از فعالیتهای جوانان در اروپا صورت بگیرد. تنها سازمانهای مردم نهاد تشکیل شده از جوانان در کشورهای عضو شورای اروپا و همچنین امضا کنندگان کنوانسیون فرهنگی اروپا (بلاروس، قزاقستان و مقر (پاپ میتوانند از این بنیاد استفاده کنند.

این بنیاد یک قسمت از دپارتمان جوانان شورای اروپا است؛ دپارتمان جوانان اروپا در این شورا زیر نظر اداره مشارکتهای دموکراتیک اروپا است و این اداره زیر مجموعه اداره کل دموکراسی قرار دارد.

رسالت نقشها و مسئولیتهای اداره مشارکت دموکراتیک عبارت است از توانمندسازی شهروندان اروپایی تا از این طریق بتوانند به طور موثر در جامعه ای دموکراتیک، پیچیده و متنوع نقش آفرینی کنند این امر با توانمند ساختن شهروندان در مشارکت و توسعه حس مالکیت بر فعالیت های تصمیم سازان و نهادها تشویق به شهروندی فعال و مسئولیت پذیر می کند.

بنیاد جوانان اروپا ابزاری است تا صدای جوانان در سطح بالای تصمیم سازی شنیده شود. توسط سازمانهای مردم نهاد تشکیل شده از جوانان و نمایندگان دولت اداره می شود؛ کسانی که در مورد برنامه های مرتبط با جوانان شورای اروپا تصمیم میگیرند و بر آن نظارت دارند. تا از شبکه ها و سازمانهای جوان مردم نهاد اروپایی حمایت کند. تا صلح، تفاهم و احترام را ارتقا دهد.

بودجه سالانه این بنیاد ۳۰۷ میلیون یورو است که عمدتا از کمکهای الزامی کشورهای عضو شورای اروپا به دست می آید. از سال ۱۹۷۲ بیش از ۳۰۰،۰۰۰ جوان که سنی بین ۱۵ تا ۳۰ سال داشته اند به طور مستقیم از فعالیتهای حمایتی EYF بهره برده اند.

بنیاد جوانان از فعالیتهای جوانان اروپایی در صورتی که جمعی آموزشی و الهام بخش باشند حمایت میکند این بنیاد خطاب به جوانان که قصد دارند از حمایتهای این بنیاد استفاده کنند می گوید:

ما روی محتوا و روش تمرکز میکنیم ما میخواهیم که روند تفکر پشت برنازمه و گزارش شما را ببینیم. شما چه میخواهید بکنید؟ چرا این کار نیاز تشخیص داده شده است؟ ما می خواهیم بدانیم که پروژه شما واقعا چطور پیش میرود چرا شما آن را انجام می دهید و چرا این مسیر را انتخاب کرده اید. ما میخواهیم که شما خارج از چارچوب فکر کنید.

اولویتهای بنیاد جوانان

پروژه هایی که پذیرفته میشوند باید طبق اولویتهای دو سالانه بنیاد باشند. به عنوان مثال اولویت های سالهای ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ به قرار زیر است:

دستیابی به حقوق ابتکاراتی برای مقابله با خشونتهای مبتنی بر جنسیت و نابرابری های جنسیتی ابتکارات حمایتی جهت دستیابی به حقوق جوانانی که در محله های محروم زندگی می کنند. فعالیت های مرتبط با ارتقای تفکر انتقادی و سواد رسانه ای نیز مربوط به این اولویت می شود. مشارکت جوانان و کار جوانان فعالیتهای حمایتی از آگاهی سیاسی جوانان، شهروندی فعال، مشارکت مدنی مشارکت و تصمیم گیری در سطح محلی و منطقه ای جهت همکاری با مقامات محلی جوامع صلح جو و فراگیر تنوع های نژادی و اجتماعی جوانان در گفتگوهای بین فرهنگی درگیر شوند و هدایت را به دست گیرند و سازمانهای تشکیل شده از جوانان و کارگران جوان با محروم سازی یا اخراج تبعیض آمیز و افراط گرایی های خشونت آمیز مبارزه کنند و از وقوع آنها ممانعت به عمل آورند. اولویت با سازمانهایی است که توسط خود جوانان پناهنده اداره می گردد.

طرح های بنیاد جوانان اروپا به طور آشکار اطلاع رسانی نمیشود و آنچه در دسترس قرار دارد عناوین موضوع، میزان کمک و اطلاعاتی از این دست آنهم به صورت جدول است. تعدادی از طرح هایی که در سال ۲۰۱۷ توسط این بنیاد حمایت شده اند به صورت پوستر توسط سایت مجموعه عرضه شده است.