نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

بنیاد فرهنگی اروپا

European Cultural Foundation

بنیاد فرهنگی اروپا
انگلستان
انگلستان

بنیاد فرهنگی اروپا یک سازمان مردم نهاد است که به گفته خود برای اروپایی بهتر، باز و در برگیرنده تمام مردم با تنوع های گوناگون کار میکند. این بنیاد ۶۵ سال پیش برای ارتقای وحدت اروپا از طریق تشویق به فعالیت های آموزشی و فرهنگی تاسیس شد. آنها به هنگام تاسیس این بنیاد بر این عقیده بودند که فرهنگ میتواند در مقابل نیروهای تفرقه افکن مقاومت کند. فرهنگ می تواند داستان اروپا را روایت کند و آینده ای بهتر را ترسیم نماید. در چشم انداز این بنیاد نوشته شده است که فرهنگ از لحاظ ما منبع ارزشمندی برای آینده اروپا…

  • 55 بازدید
  • 0 پسند
  • 0 نظر

بنیاد فرهنگی اروپا یک سازمان مردم نهاد است که به گفته خود برای اروپایی بهتر، باز و در برگیرنده تمام مردم با تنوع های گوناگون کار میکند. این بنیاد ۶۵ سال پیش برای ارتقای وحدت اروپا از طریق تشویق به فعالیت های آموزشی و فرهنگی تاسیس شد. آنها به هنگام تاسیس این بنیاد بر این عقیده بودند که فرهنگ میتواند در مقابل نیروهای تفرقه افکن مقاومت کند. فرهنگ می تواند داستان اروپا را روایت کند و آینده ای بهتر را ترسیم نماید.

در چشم انداز این بنیاد نوشته شده است که فرهنگ از لحاظ ما منبع ارزشمندی برای آینده اروپا است. در چنین فضایی میتوانیم بفهمیم که چگونه با هم زندگی کنیم، هویت خود را درک کنیم و این سرزمین را تبدیل به خانه کنیم. ماموریت بنیاد این نهاد تلاش دارد تا یک جامعه مدنی را بپروراند که در سرتاسر اروپا از لحاظ اجتماعی توصیه شده و از لحاظ فرهنگی ریشه دار باشد. این بنیاد تعهد میکند که تاثیرات ملموسی بر جامعه مدنی، ابتکارات شهروندان افکار عمومی و پیشنهادهای سیاستگذاری بگذارد و با نیروهای تقسیم کننده که صلح و پیشرفت اجتماعی در اروپا را به خطر می اندازند مقابله کند. نحوه کار حمایت از طرح ها پایه و اساس همه کارهایی است که این بنیاد به انجام می رساند به این صورت که برای مشارکت اجتماعی و فرهنگی در سطح محلی و سیاستهای اتحادیه اروپا جایگاهی محوری در نظر میگیرد.

این بنیاد از متحول کنندگان فرهنگی و پروژه هایشان از طریق کمک های مالی گرانت پلتفرم های آنلاین و برنامه های آموزشی حمایت می کند. از دیگر اقدامات این بنیاد این است که محلی ها را به سیاستگذاری وصل میکند و همکاری ها را تسهیل می نماید. یکی از نمونه طرح های حمایتی بنیاد، کمک های تحقیقاتی و توسعه ای این بنیاد به افراد و ایده هایی تعلق می گیرد که قصد دارند از شیوه های فرهنگی و خلاقانه برای تغییری مثبت در سطح محلی منطقه ای یا اروپایی استفاده کنند.