نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

جامعه ایمانی عصر

asrequran

جامعه ایمانی عصر
ایران
ایران

جامــعه فرهنــگی قرآنی عصر فضایی دوســتانه برای حضور فعـالان قرآنی، گروه‌ها و موسسات قرآنی خودجوش و مردمی است که با همراهی و هم‌افزایی موسسات و فعالان قرآنی، امید آن می‌رود تا الگویی مطلوب و عملیاتی در جریان‌سازی و شروع حرکت‌های خودجوش مردمی در حوزه‌های قرآنی برای همه نهادها و متولیان قرآنی کشور باشد.

  • 106 بازدید
  • 0 پسند
  • 0 نظر

جامــعه فرهنــگی قرآنی عصر فضایی دوســتانه برای حضور فعـالان قرآنی، گروه‌ها و موسسات قرآنی خودجوش و مردمی است که با همراهی و هم‌افزایی موسسات و فعالان قرآنی، امید آن می‌رود تا الگویی مطلوب و عملیاتی در جریان‌سازی و شروع حرکت‌های خودجوش مردمی در حوزه‌های قرآنی برای همه نهادها و متولیان قرآنی کشور باشد.