نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تربیت مبلغ دینی به سبک دولت آلمان!

تربیت مبلغ دینی به سبک دولت آلمان!
آلمان
آلمان

نگارش توسط مهران میرزائی در ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

در همان ایام که تظاهرات بر علیه اسرائیل در آلمان شکل گرفته بود، رسانه‌ دولتی “دویچه‌وله” آکادمی رسانه‌ای خود را با عنوان “گسترش صلح‌ از طریق پیام‌های دینی” افتتاح کرد. در این آکادمی دوازده نفر مبلغ دینی از جمله سه مسلمان از میان صدها داوطلب انتخاب شده‌ بودند و به صورت تئوری و میدانی “صلح‌گستری دینی” از طریق رسانه را فرامی‌گرفتند. کار میدانی اصلی این دوره، در مسجدی در شهر “کلن“ صورت می‌پذیرفت. در این مدت یک هفته‌ای سعی می‌کردند رویدادهای مختلف دینی را شرکت کنند تا بتوانند بهتر راوی اشخاص و اتفاقات و ایدئولوژی دیگر رسانه‌های اجتماعی باشند. فارغ…

  • 81 بازدید
  • 0 پسند
  • 0 نظر

در همان ایام که تظاهرات بر علیه اسرائیل در آلمان شکل گرفته بود، رسانهدولتی دویچه‌وله آکادمی رسانه‌ای خود را با عنوان “گسترش صلح‌ از طریق پیام‌های دینی” افتتاح کرد. در این آکادمی دوازده نفر مبلغ دینی از جمله سه مسلمان از میان صدها داوطلب انتخاب شده‌ بودند و به صورت تئوری و میدانی صلح‌گستری دینی از طریق رسانه را فرامی‌گرفتند.

کار میدانی اصلی این دوره، در مسجدی در شهر کلن صورت می‌پذیرفت. در این مدت یک هفته‌ای سعی میکردند رویدادهای مختلف دینی را شرکت کنند تا بتوانند بهتر راوی اشخاص و اتفاقات و ایدئولوژی دیگر رسانههای اجتماعی باشند. فارغ از نتایج بلند مدت این دورهها این کار به برندینگ دویچهوله به عنوان صلحجو بودن در روزهایی کهاسرائیل” و “حامیان غربی” آن حقوق بشر را نقض کرده بودند و نیازمند باز طراحی خود در رسانه‌های بین المللی و جوامع هستند، کمک می کرد. 

نظرات کاربران

برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !