نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تغییر سبک زندگی با “کیمیاگر شغلی”

تغییر سبک زندگی با “کیمیاگر شغلی”
انگلستان
انگلستان

نگارش توسط مهران میرزائی در ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

 یکی از بزرگترین چالش هایی که افراد جامعه با آن رو به رواند  از دست دادن توانایی‌های بالقوه است . این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که فرد هدف، احساس تعلق و جهت‌گیری واضحی از آینده‌ی خود نداشته باشد.  بر اساس تحقیقات تنها ۱۱ درصد افراد از محیط کار خود لذت می‌بردند و به آن تعلق فکری و احساسی دارند. از طرف دیگر حدود ۳ چهارم جوانان در انگلستان در مراحل آموزش و یا اشتغال نیستند به همین دلیل ممکن است رضایت و رفاه کافی در زندگیشان نداشته باشند. بیشتر نوجوانان نیز برای انتخاب شغل به والدین خود مراجعه می‌کنند، والدینی…

  • 69 بازدید
  • 0 پسند
  • 0 نظر

 یکی از بزرگترین چالش هایی که افراد جامعه با آن رو به رواند  از دست دادن تواناییهای بالقوه است . این موضوع زمانی اتفاق میافتد که فرد هدف، احساس تعلق و جهتگیری واضحی از آیندهی خود نداشته باشد. 

بر اساس تحقیقات تنها ۱۱ درصد افراد از محیط کار خود لذت میبردند و به آن تعلق فکری و احساسی دارند. از طرف دیگر حدود ۳ چهارم جوانان در انگلستان در مراحل آموزش و یا اشتغال نیستند به همین دلیل ممکن است رضایت و رفاه کافی در زندگیشان نداشته باشند. بیشتر نوجوانان نیز برای انتخاب شغل به والدین خود مراجعه میکنند، والدینی که اکثرشان رضایت کافی در محل کار را ندارد. 

داشتن حسمعنادار بودنو حستعلقبرای همه مهم است اما بیشتر برای نوجوانان مهم است و اگر از این ظرفیت استفاده نشود،آنان دچار حس یأس و ناامیدی میشوند. آنان به دنبال راهی برای کمک به جهان هستند تا با تحقق آن احساس ارزشمندی کنند. باتوجه به اینکه دنیا به سرعت در حال صنعتی شدن است، جوانان و نوجوانان باید با ابزارها و مهارتهایی آشنا شوند که در مسیرهای شغلی قرار گیرند. 

کیمیاگریشغلی در سال 2015 با هدف توسعه ی یک برنامهی مربیگری حرفهای و کمک به افراد برای تغییر سبک زندگیشان به وجود آمد. در سال 2017 یک برنامه به نام (INSPiRED Teenager) آماده و ارائه شد. این برنامه به نوجوانان آموزش میدهد تا ظرفیت‌های خود را بیشتر بشناسند و حتی اینکه با والدین خویش روابط بهتری داشته باشند. این آموزش ها در ابتدا برای بزرگسالان بود. بعد از مشارکت با (THE IEPIEP)  یک جامعه ی مدنی است که مشاغل گوناگون در آن مشارکت دارند و از کسب و کار های نوآورانه حمایت می‌کند این مجموعه توانست کار خود را گسترش دهد و کارگاههای خود را به دو صورت آنلاین و حضوری برای نوجوانان، دانشجویان و والدین برگزار کند. 

اکنونکیمیاگریشغلی یک نام تجاری است است که با استفاده از برنامه ی (INSPIRED)  به صورت گسترده در حال ارائهی خدمات آموزشی است. 

نظرات کاربران

برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !