نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

طرح همبستگی جوانان متحد

طرح همبستگی جوانان متحد
انگلستان
انگلستان

نگارش توسط مهران میرزائی در ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

این پروژه یکی از طرح هایی است که از سوی جوانان به انجام رسیده است و از پروژه های آزمایشی (پایلوت) به حساب می آید. دو گروه دیگر از طرح ها هم وجود دارد که یکی از آنها «فعالیت های بین المللی است و دیگری برنامه های کاری سالانه نامیده میشود جزئیات طرح همبستگی جوانان متحد به قرار زیر میباشد واقعیت موجود «آرناس دی سان پدرو یک شهر چند فرهنگی است که مهاجران هنوز در آن به طور کامل جایگیر نشده اند و از تعصبات و کلیشه های موجود در رنج هستند. این مسئله با جریان مهاجرت های اخیر تشدید…

  • 42 بازدید
  • 0 پسند
  • 0 نظر

این پروژه یکی از طرح هایی است که از سوی جوانان به انجام رسیده است و از پروژه های آزمایشی (پایلوت) به حساب می آید. دو گروه دیگر از طرح ها هم وجود دارد که یکی از آنها «فعالیت های بین المللی است و دیگری برنامه های کاری سالانه نامیده میشود جزئیات طرح همبستگی جوانان متحد به قرار زیر میباشد واقعیت موجود «آرناس دی سان پدرو یک شهر چند فرهنگی است که مهاجران هنوز در آن به طور کامل جایگیر نشده اند و از تعصبات و کلیشه های موجود در رنج هستند. این مسئله با جریان مهاجرت های اخیر تشدید شده است.

هدف افزایش آگاهیها در رابطه با منافع جامعه چند فرهنگی برای بهبود همزیستی در سطح محلی و توانمندسازی جوانان برای هدایت تغییری مثبت شرکت کنندگان ۲۳ جوان آموزش دیده برای توسعه آگاهی و افزایش فعالیت ها و همچنین حدود ۶۰۰ نفر از طریق مناسبتها با آنها ارتباط گرفته شده است.

دستاوردها به ۲۳ جوان آموزش و انگیزه داده شد تا روی چند فرهنگی کار کنند؛ با ۶۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم ارتباط گرفته شد؛ ۱۷ کارگاه ۴ ابتکار جوان محور و یک اختتامیه؛ یک متن کوتاه راجع به این پروژه همکاری ثابت با موسسات و مقامات محلی؛ پیگیری پروژه های توسعه داده شده از سوی همراهان و شرکت کنندگان بخش های مختلف پروژه عبارتند از:

۱- کارگاه های ظرفیت سازی: ۲۳ جوان پیرامون چند فرهنگی و چگونگی توسعه و اجرای فعالیت ها جهت توسعه منافع کسب مهارت و دانش نمودند. این کارگاههای ۱۷ هفته ای به سه موضوع مختلف تقسیم میشدند هماهنگی و تواناییهای اجتماعی شرکت کنندگان؛ ابعاد مختلف چند فرهنگی بودن؛ توسعه و آماده سازی پروژه هایی برای این اجتماع.

۲- فعالیت های مردمی: چهار ابتکار توسط شرکت کنندگان کارگاه سروصورت داده شد تا افزایش آگاهی و ارتقای چند فرهنگی در این انجمن صورت بگیرد یک کنسرت خیریه ای، یک برنامه رادیویی محلی یک کارگاه برای افزایش آگاهی و یک بخش سینمایی با فیلمی کوتاه در رابطه با چند فرهنگی بودن.

۳- جشنواره بین فرهنگی: یک رویداد چند فرهنگی توسط جامعه محلی ساماندهی شد. ۳۰۰ نفر در این جشنواره شرکت کردند که باعث دیده شدن این پروژه و ارتقای ارزشهای آن شد.

نظرات کاربران

برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !