نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

سالمندان، کشنگران فعال در دنیای دیجیتال

سالمندان، کشنگران فعال در دنیای دیجیتال
اسپانیا
اسپانیا

نگارش توسط مهران میرزائی در ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

پیامد ناگزیر “عصر دیجیتال“، چالش اختلال اطلاعات است. این قضیه از سمت راه حل‌های اجرا شده نیز با مشکلاتی رو به روست؛ غالبا یکی از رایج‌ترین راه‌های دولت‌ها استفاده از ابزار نظارت و فیلترینگ است. این راه حل‌های بالا به پایین به طور معمول نتیجه‌ی عکس داده و از یک طرف به دلیل عدم شفافیت قانون، بی اعتمادی به دولت افزایش می‌یابد و از طرف دیگر این بی اعتمادی زمینه‌ساز دور زدن قانون و بی اعتباری آن می‌شود.  در راستای راه‌حل آفرینی برای این مسئله، “وریفیکت” به عنوان یک استارتاپ در حوزه‌ی آموزش تکنولوژی در سال ۲۰۱۹ در کشور “اسپانیا“…

  • 61 بازدید
  • 0 پسند
  • 0 نظر

پیامد ناگزیرعصر دیجیتال“، چالش اختلال اطلاعات است. این قضیه از سمت راه حلهای اجرا شده نیز با مشکلاتی رو به روست؛ غالبا یکی از رایج‌ترین راههای دولتها استفاده از ابزار نظارت و فیلترینگ است. این راه حلهای بالا به پایین به طور معمول نتیجهی عکس داده و از یک طرف به دلیل عدم شفافیت قانون، بی اعتمادی به دولت افزایش مییابد و از طرف دیگر این بی اعتمادی زمینهساز دور زدن قانون و بی اعتباری آن میشود. 

در راستای راهحل آفرینی برای این مسئله،وریفیکتبه عنوان یک استارتاپ در حوزهی آموزش تکنولوژی در سال ۲۰۱۹ در کشور اسپانیا تأسیس شد. لورنزو مارینی“، مؤسس مجموعه، با تمرکز بر گروه های استراتژیک جامعه مثل سالمندان به دنبال پرورش مصرفکنندگان فعال و تولیدکنندگان مسئولیتپذیر اطلاعات است، افرادی که علاقه مند به اطلاعات مبتنی بر واقعیت هستند. 

ویکرد لورنزو شامل ۴ عنصر اساسی است: 

  • “رویکرد دایره ای: ویژگی متمایز این رویکرد گردش و حرکت بین اتاقهای خبر مبتنی بر واقعیت و برنامههای آموزشی است. 
  • همآفرینی در بخش مرکزی“: “لورنزو پیوندهایی را بین راستی آزمایان اخبار و معلمان، مربیان، همکاران سازمان‌های غیردولتی، و انجمن‌های همکار با موسسه ایجاد می‌کند تا مواد آموزشی را به طور مشترک توسعه دهند. 
  • رویکرد آموزشی جذاب و عملی: در فرایند آموزش به علایق و نیازهای گروههای هدف توجه میشود. 
  • تنوع و سازگاری“: “لورنزو باور دارد که این مسئله شهروندان را در هر مرحله زندگیشان به روشهای مختلف تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو، او به دنبال گسترش تدریجی مدل آموزشی خود در کل جامعه میباشد. 

لورنزو در مدل خود از سه استراتژی استفاده می کند: 

ظرفیت سازی در سیستم آموزشی 

ابتدا با طراحی ابزارها و آموزش مهارتهای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی به معلمان به مدارس ورود میکند. معلمان یاد می‌گیرند که تعصبات و واکنش‌های احساسی خود به اطلاعات را شناسایی، منشا انواع مختلف اطلاعات را بررسی، قابل اعتماد بودن منابع را ارزیابی، تفکر انتقادی را در محتواها و تمرینهای مختلف اعمال و از وسایل دیجیتال برای ارزیابی سریع اطلاعات با منابع معتبر استفاده کنند. به عنوان یک فعالیت عملی، او با همکاری یک روزنامه به دانشآموزان یاد میدهد که بتوانند روزنامههای خود را در مدرسه طراحی کنند. به جز مدارس، لورنزوبه دانشگاهها نیز رفته و روش خود را در دروس دانشجویان رشتهی روزنامهنگاری ارائه کرده است. همچنین لورنزو مدل آموزشی خود را در قالب یک پلتفرم دیجیتالارائه داده است که افراد در فضاهای مختلف بتوانند به صورت مجازی این مدل را یاد گرفته و به کار بگیرند. 

نهادینه کردن سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی به عنوان یک حق اساسی برای جوانان 

لورنزودر تلاش است با برقراری ارتباط با نهادهای رسمی مثل وزارت آموزش و پرورش و سازمان های مرتبط به امور جوانان بتواند دورههای آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی را در برنامه ی رسمی مدارس قرار دهد. 

آموزش سواد رسانه ای به گروه های آسیب پذیر با هدف فعال‌سازی خودباوری و اتکای به خود در آنها 

لورنزو با همکاری تعدادی از کتابخانهها، مواد آموزشی خود را به افراد مسنی که به صورت مکرر به این مکانها رفت و آمد داشتند ارائه داد. در ادامه از این سالمندان آموزش دیده خواست که خود به عنوان یک مربی فعالیت کرده و در فضاهای دیگر شروع به آموزش دیگر سالمندان کنند. (به این روش، آموزش همتا به همتامیگویند.) 

گروه آسیب پذیر بعدی مهاجران هستند که لورنزو از طریق سازمانهای غیردولتی به آموزش آنها میپردازد. 

 

نظرات کاربران

برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !