نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

شرکت “SPR” مُسکن غیر‌مخدر تولید می‌کند

شرکت “SPR” مُسکن غیر‌مخدر تولید می‌کند
آمریکا
آمریکا

نگارش توسط مهران میرزائی در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

در سال‌های اخیر شرکت “SPR” موفق به بستن قراردادی به ارزش 6 میلیون دلار با وزارت دفاع آمریکا شده تا برای این سازمان درمان مُسکن غیر‌مخدر، به نام”اسپرینت” را تولید کند. این سیستم از دستگاه کوچکی استفاده می‌کند تا پالس‌های الکترونیکی با ولتاژ پایین جهت تحریک اعصاب تولید کرده و در نتیجه مُسکن هدفمند درد را بدون مخدر یا مداخله جراحی فراهم می‌سازد. هدف از تحقیقات این شرکت با حمایت مالی وزارت دفاع آمریکا، مصرف “اسپرینت” برای جلوگیری از قطع عضو افرادی است که از درد مزمن متوسط تا شدیدی رنج می‌برند که معمولاَ به دنبال تخریب عصبی پیش ‌می‌آید.

  • 7 بازدید
  • 0 پسند
  • 0 نظر

در سال‌های اخیر شرکت “SPR” موفق به بستن قراردادی به ارزش 6 میلیون دلار با وزارت دفاع آمریکا شده تا برای این سازمان درمان مُسکن غیر‌مخدر، به نام”اسپرینت” را تولید کند. این سیستم از دستگاه کوچکی استفاده می‌کند تا پالس‌های الکترونیکی با ولتاژ پایین جهت تحریک اعصاب تولید کرده و در نتیجه مُسکن هدفمند درد را بدون مخدر یا مداخله جراحی فراهم می‌سازد. هدف از تحقیقات این شرکت با حمایت مالی وزارت دفاع آمریکا، مصرف “اسپرینت” برای جلوگیری از قطع عضو افرادی است که از درد مزمن متوسط تا شدیدی رنج می‌برند که معمولاَ به دنبال تخریب عصبی پیش ‌می‌آید.

نظرات کاربران

برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !